Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8510
Title: Ứng dụng công nghệ chuyển nhựa vào khuôn có hỗ trợ chân không trong chế tạo xe khách giường nằm ở Việt Nam
Other Titles: Application of vaccum assisted resin transfer molding (VARTM) technology for sleeper bus manufacturing in VietNam
Authors: Ninh, Quang Oanh
Châu, Ngọc Tùng
Phạm, Xuân Mai
Keywords: Vật liệu composit
Xe khách giường nằm
Công nghệ VARTM
Khuôn mẫu
Kỹ thuật ngược
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 59 - 64
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8510
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungCongNgheChuyenNhua.TT.pdfTóm tắt140.45 kBAdobe PDFView/Open
UngDungCongNgheChuyenNhua.TV.pdfNội dung738.72 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.