Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8508
Title: Thiết kế chế tạo hệ thống đánh lửa điện tử cho động cơ sử dụng LPG kéo máy phát điện cỡ nhỏ
Other Titles: Design anđ manufacture electronic ignition system for small LPG engine-generator
Authors: Trần, Thanh Hải Tùng
Phan, Minh Đức
Trương, Lê Hoàn Vũ
...
Keywords: Máy phát điện cỡ nhỏ
LPG
Hệ thống đánh lửa điện tử
Tiêu hao nhiên liệu
Ô nhiễm khí thải
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 110 - 115.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8508
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThietKeCheTaoHeThong.TT.pdfTóm tắt140.92 kBAdobe PDFView/Open
ThietKeCheTaoHeThong.TV.pdfNội dung714.02 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.