Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8506
Title: Thực trạng và đề xuất các giải pháp thu hồi nhiệt thải của các lò nấu các sản phẩm từ gạo trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng
Other Titles: Measures for waste heat recovery from rice cake stoves in Quang Nam and Da Nang province
Authors: Mã, Phước Hoàng
Keywords: Nhiệt thải
Nông nghiệp
Thu hồi
Tiết kiệm năng lượng
Môi trường
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 40 - 43.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8506
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThucTrangVaDeXuat.TT.pdfTóm tắt133.73 kBAdobe PDFView/Open
ThucTrangVaDeXuat.TV.pdfNội dung492.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.