Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8501
Title: Sử dụng thuật toán GSA để tính toán điều phối tổ máy phát điện
Other Titles: Using GSA algorithm to calculate coordination of electricity generators
Authors: Tôn, Ngọc Triều
Huỳnh, Văn Bé
Lại, Hoàng Hải
Keywords: Giải thuật tìm luật hấp dẫn (GSA)
Giải thuật bầy đàn (PSO)
Điều phối công suất
Máy phát điện
Hệ thống điện
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 106 - 109
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8501
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SuDungThuatToanGSA.TT.pdfTóm tắt133.33 kBAdobe PDFView/Open
SuDungThuatToanGSA.TV.pdfNội dung269.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.