Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8488
Title: Nhận dạng dấu vân tay sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo
Other Titles: Fingerprint recognition using Artificial Neural Network
Authors: Nguyễn, Sanh Thành
Võ, Thị Bích Phương
Lê, Hữu Duy
...
Keywords: Nhận dạng vân tay
Bộ lọc Gabor
Thuật toán FFT
Mạng nơ-ron nhân tạo
Thuật toán lan truyền ngược
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 90 - 94.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8488
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NhanDangDauVanTay.TT.pdfTóm tắt139.58 kBAdobe PDFView/Open
NhanDangDauVanTay.TV.pdfNội dung297.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.