Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8485
Title: Quản lý môi trường nhà kính bằng điện thoại thông minh
Other Titles: Management of greenhouse environment by smartphone
Authors: Đào, Xuân Quy
Phan, Xuân Toản
Trần, Tiến Đạt
...
Keywords: Nông nghiệp công nghệ cao
Môi trường nhà kính
Điện thoại thông minh
Vi điều khiển
Module truyền/nhận wifi
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 81 - 84.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8485
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QuanLyMoiTruongNhaKinh.TT.pdfTóm tắt141.6 kBAdobe PDFView/Open
QuanLyMoiTruongNhaKinh.TV.pdfNội dung659.78 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.