Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8484
Title: So sánh kỹ thuật ước lượng sử dụng phương pháp tuyến tính hóa và bộ lọc Kalman mở rộng cho động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu
Other Titles: Comparison of Estimation techniques between linearized estimators and extended Kalman for Filter PMSM
Authors: Lê, Đình Hiếu
Đoàn, Quang Vinh
Lê, Tiến Dũng
Keywords: Ước lượng tuyến tính hóa (LE)
Ước lượng dùng bộ lọc Kalman mở rộng (EKF)
Động cơ đồng bộ ba pha kích từ nam châm vĩnh cửu (PMSM)
Bộ điều khiển tốc độ
Bộ điều khiển dòng điện
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 34 - 39.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8484
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SoSanhKyThuatUocLuong.TT.pdfTóm tắt140.84 kBAdobe PDFView/Open
SoSanhKyThuatUocLuong.TV.pdfNội dung572.72 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.