Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8480
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi
Other Titles: Study of factors affecting human resource development in tourism in Quang Ngai province
Authors: Trần, Thị Trương
Keywords: Nguồn nhân lực ngành du lịch
Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch
Đào tạo
Phát triển nghề nghiệp
Phát triển tổ chức
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 02(111). 2017, Quyển 1; Trang 134 - 140.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8480
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuCacNhanToAnhHuong.TT.pdfTóm tắt85.69 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuCacNhanToAnhHuong.TV.pdfNội dung408.39 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.