Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8479
Title: Nghiên cứu cải tạo hệ thống lò hơi 15T/G tại công ty TNHH điện hơi công nghiệp Tín Thành
Other Titles: Researching into the improvement of the fluidised beb boiler system burning sawdust at electric-steam industrial Tin Thanh Ltd.CO
Authors: Hoàng, Ngọc Đồng
Keywords: Tiết kiệm năng lượng
Lò hơi tầng sôi
Nhiên liệu mùn cưa
Thu hồi nhiệt
Thiết bị tiết kiệm năng lượng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 19 - 23
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8479
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuCaiTaoHeThong.TT.pdfTóm tắt133.18 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuCaiTaoHeThong.TV.pdfNội dung456.36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.