Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8478
Title: Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu lực và ổn định của tháp phong điện khi mở rộng khẩu độ cửa tháp
Other Titles: Researcho on evaluating strength and stability of wind tower when expanding aperture
Authors: Nguyễn, Dương Khánh Tâm
Lê, Anh Tuấn
Keywords: Turbine gió
Mất ổn định
Cường độ và ổn định tấm vỏ
Vỏ trụ
Lý thuyết tấm vỏ
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 85 - 89
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8478
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuDanhGia.TT.pdfTóm tắt137.62 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuDanhGia.TV.pdfNội dung415.14 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.