Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8441
Title: Tìm hiểu ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam
Authors: Tạ, Văn Thông, PGS.TS.
Nguyễn, Hữu Hoành
Phan, Lương Hùng
Hồ, Xuân Kiều
Phạm, Văn Lam
Nguyễn, Văn Lợi
Hoàng, Văn Ma
Đoàn, Văn Phúc
Phan, Văn Phức
Keywords: Ngữ âm tiếng địa phương
Chữ viết
Ngôn ngữ xã hội
Hệ thống ngôn ngữ tiếng cuối
Ngữ pháp
Ngôn ngữ học
Lịch sử
Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa học Xã hội, Hà Nội
Description: Tạ Văn Thông chủ biên; 474 trang.
Table of contents: Hệ thống ngữ âm tiếng cuối; Hệ thống ngữ âm tiếng Cơ tu; Ngữ âm tiếng kháng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8441
Appears in Collections:4.Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TimHieuNgonNgu.TT.pdfMục lục421.16 kBAdobe PDFView/Open
TimHieuNgonNgu.TV.pdfNội dung42.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.