Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8440
Title: Đô thị Việt Nam dưới thời Nguyễn
Authors: Nguyễn, Thừa Hỷ, PGS.PTS.
Đỗ, Bang, PTS.
Nguyễn, Văn Đăng
Keywords: Kiến trúc
Đô thị
Nhà Nguyễn
Lịch sử cận đại
Việt Nam
Issue Date: 2000
Publisher: Thuận Hóa, Huế
Description: Giới thiệu lịch sử, phong cách kiến trúc 6 đô thị cổ, tiêu biểu đại diện cho 3 miền đất nước thời nhà Nguyễn: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Sài Gòn; 221 trang.
Table of contents: Chương I: Thăng Long - Hà Nội dưới thời Nguyễn (1802-1945); Chương II: Hải Phòng dưới thời Nguyễn; Chương II: Đô thị Huế dưới thời Nguyễn; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8440
Appears in Collections:9.Lịch sử & Địa lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThiVietNamDuoiThoiNguyen.TT..pdfMục lục733 kBAdobe PDFView/Open
DoThiVietNamDuoiThoiNguyen.TV.pdfNội dung9.83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.