Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8439
Title: Động lực học máy
Authors: Đỗ, Sanh, GS.TSKH.
Keywords: Máy
Động lực học
Cơ khí
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội
Description: Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học; In lần thứ nhất; 177 trang.
Table of contents: Chương 1: Các khái niệm cơ bản và định nghĩa; Chuyển động của máy cứng một bậc động; Chương 2: Động lực của quá trình bình ổn; Chương 3: Động lực của quá trình mở máy và tắt máy; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8439
Appears in Collections:6.Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DongLucHocMay.TT.pdfMục lục401.34 kBAdobe PDFView/Open
DongLucHocMay.TV.pdfNội dung7.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.