Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8425
Title: Nuôi cấy và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết tế bào callus cây mật nhân Eurycoma Longifolia Jack
Other Titles: A study of callus culture and antibacterial activity of Eurycoma Longifolia Jack extract
Authors: Võ, Châu Tuấn
Trần, Quang Dần
Bùi, Thị Thơ
Keywords: Cây mật nhân
Callus
Huyền phù tế bào
Escherichia coli và Bacillus cereus
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 151 - 154
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8425
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NuoiCayVaDanhGia.TT.pdfTóm tắt220.83 kBAdobe PDFView/Open
NuoiCayVaDanhGia.TV.pdfNội dung292.01 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.