Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8422
Title: Nghiên cứu, chế tạo robot giám sát phục vụ mục tiêu tự động hóa trạm biến áp không người trực
Other Titles: Research, assembly of supervisory Robot for the target of automation of unmanned substations
Authors: Nguyễn, Hữu Hiếu, TS.
Giáp, Quang Huy, TS.
Trương, Thị Bích Thanh, TS.
Hồ, Phước Tiến, TS.
Phạm, Văn Kiên, Th.S.
Trần, Anh Tuấn, K.S.
Keywords: Giám sát
Trạm biến áp không người trực
Xử lý hình ảnh
Tự động hóa trạm biến áp
Thu thập tín hiệu
Xử lý tín hiệu
Issue Date: 2018-03
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Báo cáo Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016.ĐNA.17; 295 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về tự động hóa ở các trạm biến áp 110KV5; Chương 2: Quy trình thao tác, kiểm tra, giám sát các thiết bị trong trạm biến áp 110KV; Chương 3: Nghiên cứu thiết kế đường dẫn và robot; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8422
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHuuHieu.TT.pdfTóm tắt2.97 MBAdobe PDFView/Open
NguyenHuuHieu.TV.pdfToàn văn32.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.