Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8404
Title: Cấu hình và thử nghiệm liên động điều khiển bằng tin nhắn IEC61850 GOOSE của Rơle bảo vệ hãng Toshiba và SEL
Other Titles: Configurating and testing interlocking controllers using IEC 61850 GOOSE message for Toshiba và SEL protection relays
Authors: Lê, Kim Hùng
Vũ, Phan Huấn
Keywords: Rơle bảo vệ
Tin nhắn GOOSE
Chuẩn truyền thông IEC61850
Liên động điều khiển
Khả năng tương thích
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 44 - 48
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8404
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CauHinhVaThuNghiem.TT.pdfTóm tắt139.59 kBAdobe PDFView/Open
CauHinhVaThuNghiem.TV.pdfNội dung629.51 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.