Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8402
Title: Đánh giá hiện trạng sử dụng nước tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An và đề xuất mô hình xử lý nước ngầm nhiễm phèn cho khu vực
Other Titles: Evaluating the status quo of water use in Cam Thanh commune, Hoi An town and prosposing an alum groundwater treatment model for the area
Authors: Lê, Thị Xuân Thùy
Lê, Thị Sương
Keywords: Nước ngầm
Nhiễm phèn
Xử lý nước
Mô hình lọc nước
Cẩm Thanh
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 100 - 105
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8402
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DanhGiaHienTrang.TT.pdfTóm tắt136 kBAdobe PDFView/Open
DanhGiaHienTrang.TV.pdfNội dung490.69 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.