Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8401
Title: Điều tra, đánh giá hiện trạng hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình dân dụng tại thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Surveying and assessing the current status of the water supply and drainage system inside civil buildings in Danang city
Authors: Nguyễn, Lan Phương
Mai, Thị Thùy Dương
Keywords: Cấp thoát nước
Hộ gia đình
Công trình công cộng
Thiết bị vệ sinh
Tiêu chuẩn
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 65 - 69
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8401
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DieuTraDanhGia.TT.pdfTóm tắt137.82 kBAdobe PDFView/Open
DieuTraDanhGia.TV.pdfNội dung303.42 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.