Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8381
Title: Hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê liên kết của hộ nông dân trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Other Titles: The economic efficiency of co-operative coffee production of households in Cu M'gar district, DakLak province
Authors: Bùi, Ngọc Tân
Nguyễn, Trịnh Thanh Nguyên
Phan, Thị Cẩm Thạch
Keywords: Sản xuất cà phê liên kết
Hiệu quả kinh tế
Hộ nông dân
Sản xuất cà phê bền vững
Cà phê đạt chuẩn chất lượng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 2; Trang 143 - 147.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8381
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HieuQuaKinhTeSanXuatCaPhe.TT.pdfTóm tắt91.71 kBAdobe PDFView/Open
HieuQuaKinhTeSanXuatCaPhe.TV.pdfNội dung345.08 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.