Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8359
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động trong sản xuất lúa của hộ gia đình ở ĐBSCL: Nghiên cứu trường hợp tại xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
Other Titles: Assessment of factors affecting labor productivity in rice production of households in the Mekong delta: A case study in Vinh Thanh commune, Phuoc Lonh district, Bac Lieu province
Authors: Nguyễn, Công Toàn
Dương, Ngọc Thành
Keywords: Năng suất lao động nông nghiệp
Qui mô lao động nông nghiệp
Sản xuất nông nghiệp
Tiêu thụ nông sản qua hợp đồng
Hộ gia đình
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 2; Trang 83 - 87.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8359
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CacYeuToAnhHuongDenNangSuat.TT.pdfTóm tắt83.59 kBAdobe PDFView/Open
CacYeuToAnhHuongDenNangSuat.TV.pdfNội dung399.87 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.