Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8353
Title: Mỹ thuật và kiến trúc Phật giáo
Authors: Fisher, Robert E.
Keywords: Nghệ thuật Phật giáo
Kiến trúc Phật giáo
Issue Date: 2002
Publisher: Mỹ thuật, Hà Nội
Description: Robert E. Fisher 1940-; Huỳnh Ngọc Trảng dịch; Nguyễn Tuấn dịch; 265 trang.
Table of contents: Chương 1.Ấn Độ và những vùng lân cận; Chương 2.Trung Quốc; Chương 3.Hàn Quốc và Nhật Bản; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8353
Appears in Collections:7.Nghệ thuật & vui chơi giải trí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MyThuatVaKienTrucPhatGiao.TT.pdfMục lục797.95 kBAdobe PDFView/Open
MyThuatVaKienTrucPhatGiao.TV.pdfNội dung15.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.