Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8344
Title: Nhân giống In vitro và nuôi cấy huyền phù tế bào cây mật nhân (Eurycoma longifolia Jack)
Other Titles: In vitro propagation and cell suspension culture of Eurycoma longifolia Jack
Authors: Võ, Châu Tuấn
Trần, Quang Dần
Bùi, Thị Thơ
Keywords: Cây mật nhân
In vitro
Nuôi cấy huyền phù
Callus
Nhân chồi
Cây thuốc
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(100). 2016; Trang 141 - 144
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8344
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NhanGiongInVitro.TT.pdfTóm tắt136.92 kBAdobe PDFView/Open
NhanGiongInVitro.TV.pdfNội dung317.49 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.