Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8343
Title: Tìm hiểu giá trị nghệ thuật của phong cách kiến trúc Đông Dương
Other Titles: Investigation into the artistic value of Indochinese architecture
Authors: Lê, Minh Sơn
Keywords: Kiến trúc Đông Dương
Ernest Hébeard
Kiến trúc thuộc địa Pháp
Kiến trúc kết hợp
Kiến trúc Pháp tại Hà Nội
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(100). 2016; Trang 75 - 79
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8343
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TimHieuGiaTriNgheThuat.TT.pdfTóm tắt129.21 kBAdobe PDFView/Open
TimHieuGiaTriNgheThuat.TV.pdfNội dung403.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.