Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8326
Title: Nghiên cứu và thiết kế ghế đa năng
Other Titles: Studying and designing multifunction chair
Authors: Huỳnh, Tấn Lĩnh
Trịnh, Đình Tùng
Vũ, Vân Thanh
Keywords: Ghế massage
Thay đổi trạng thái
Cảm ứng điện dung
Nguồn dự phòng
Điều khiển thiết bị
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(100). 2016; Trang 50 - 53
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8326
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuVaThietKeGheDaNang.TT.pdfTóm tắt135.64 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuVaThietKeGheDaNang.TV.pdfNội dung446.36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.