Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8319
Title: Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm điện năng cho hệ thống bơm cấp nước tai công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Trà Vinh
Other Titles: Studying measures to save electricity for water pumping systems of Tra Vinh one member limited water supply and sewerage company
Authors: Đặng, Hoàng Minh
Đoàn, Anh Tuấn
Lê, Đình Dương
Keywords: Tiết kiệm điện
Trạm bơm
Hệ thống cấp nước
Tự động điều khiển
Bù công suất phản kháng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(100). 2016; Trang 54 - 58
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8319
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuCacGiaiPhap.TT.pdfTóm tắt133.44 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuCacGiaiPhap.TV.pdfNội dung260.93 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.