Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8315
Title: Khảo sát hiện trạng và đề xuất mô hình xử lý nước nhiễm kim loại nặng tại khu vực hồ Nam Sân Bay, thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Survey the current status and propose method to treat heavy metal polluted water of Nam San Bay lake, DaNang city
Authors: Lê, Thị Xuân Thùy
Lê, Phước Cường
Nguyễn, Ngọc Huy
Keywords: Kim loại nặng
Chì
Than hoạt tính
Hấp phụ
Tuyển nổi
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(100). 2016; Trang 136 - 140
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8315
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhaoSatHienTrang.TT.pdfTóm tắt136.28 kBAdobe PDFView/Open
KhaoSatHienTrang.TV.pdfNội dung352.29 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.