Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8312
Title: Mô hình toán tính sạt lở bờ theo cơ chế trượt xoay
Other Titles: A mathematical model for bank erosion in rotational failure machanism
Authors: Lieou, Kiến Chính
Trà, Nguyễn Quỳnh Nga
Trần, Thị Kim
...
Keywords: Xói đáy
Hệ số an toàn
Trượt cong
Độ ổn định bờ sông
Sạt lở bờ sông
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(100). 2016; Trang 9 - 13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8312
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoHinhToanTinhSatLoBo.TT.pdfTóm tắt134.96 kBAdobe PDFView/Open
MoHinhToanTinhSatLoBo.TV.pdfNội dung433.31 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.