Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8311
Title: Mô phỏng động quá trình sụp đổ điện áp dài hạn và phân tích các yếu tố ảnh hưởng
Other Titles: Dynamic simulation of long-term voltage collapse and analysis of influencing factors
Authors: Nguyễn, Đăng Toản
Nguyễn, Đức Huy
Nguyễn, Xuân Tùng
Keywords: Ổn định điện áp
Điều khiển điện áp
Mô phỏng động
Sụp đổ điện áp
Bảo vệ quá tải kích từ
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(100). 2016; Trang 84 - 88
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8311
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoPhongDong.TT.pdfTóm tắt136.76 kBAdobe PDFView/Open
MoPhongDong.TV.pdfNội dung849.5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.