Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8309
Title: Mô phỏng sự bay hơi của tia nhiên liệu phun mồi trong động cơ dual fuel biogas-diesel
Other Titles: Simulation of vaporization of diesel jetst in biogas-diesel dual fuel engines
Authors: Bùi, Văn Ga
Nguyễn, Việt Hải,
Võ, Anh Vũ
...
Keywords: Động cơ lưỡng nhiên liệu biogas-diesel
Phun diesel
Hóa hơi tia phun
Mô phỏng sự phun
CFD
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(100). 2016; Trang 24 - 29
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8309
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoPhongSuBayHoi.TT.pdfTóm tắt136.75 kBAdobe PDFView/Open
MoPhongSuBayHoi.TV.pdfNội dung795.84 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.