Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8308
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực hông đến độ cố kết khi thí nghiệm nén cố kết trên máy nén ba trục đối với đất sét dẻo chảy
Other Titles: Researching the effects of confining pressure on degree of consolidationin compression test by trixial equipment for liquid plastic clay
Authors: Nguyễn, Thị Phương Khuê
Nguyễn, Thu Hà
Keywords: Áp lực hông
Độ cố kết
Nén cố kết
Nén ba trục
Đất sét dẻo chảy
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(100). 2016; Trang 45 - 49
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8308
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuAnhHuong.TT.pdfTóm tắt137.6 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuAnhHuong.TV.pdfNội dung409.54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.