Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8305
Title: Xây dựng mô hình dự báo dịch tả ngắn hạn và đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu và địa lý
Other Titles: Building short-term cholera forecast models and effect evaluation of climate and geographical factors
Authors: Lê, Thị Ngọc Anh
Hoàng, Xuân Dậu
Keywords: Mô hình dự báo bệnh tả
Dự báo bệnh tả ngắn hạn
Các nhân tố khí hậu và thời tiết
Các trường ngẫu nhiên
Các chuỗi thời gian
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 1; Trang 79 - 83
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8305
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XayDungMoHinhDuBao.TT.pdfTóm tắt95.05 kBAdobe PDFView/Open
XayDungMoHinhDuBao.TV.pdfNội dung437.82 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.