Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8295
Title: Mô hình dự đoán các tham số và kịch bản ra quyết định trong ngôi nhà thông minh sử dụng mạng nơ-ron kết hợp thuật toán Active Lezi
Other Titles: Modeling of prediction and context of decision in smarthome using neural network combined with Active Lezi algorithm
Authors: Nguyễn, Hữu Phát
Dương, Văn Hoàn
Hà, Khánh Hợp
Keywords: Chuỗi thời gian
Dự đoán
Mạng truyền thẳng đa lớp
Mô hình mạng tự động hồi quy phi tuyến
Thuật toán Active Lezi
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 1; Trang 128 - 132.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8295
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoHinhDuDoan.TT.pdfTóm tắt86.53 kBAdobe PDFView/Open
MoHinhDuDoan.TV.pdfNội dung452.97 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.