Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8294
Title: Khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập bằng phương pháp thay đổi điện áp phần ứng
Other Titles: Starting separately excited direct current motor by varying armature voltage
Authors: Đoàn, Quang Vinh
Đoàn, Đức Tùng
Bùi, Văn Vũ
Keywords: Động cơ điện một chiều
Khởi động
Điện trở phụ
Chỉnh lưu cầu ba pha
Thay đổi điện áp phần ứng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 1; Trang 73 - 78.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8294
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhoiDongDongCoMotChieu.TT.pdfTóm tắt85 kBAdobe PDFView/Open
KhoiDongDongCoMotChieu.TV.pdfNội dung407.34 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.