Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8284
Title: Ước lượng trạng thái cho hệ quá trình hóa học có thông tin không đầy đủ
Other Titles: State estimation for chemical process systems with incomplete state information
Authors: Lâm, Thuận Thành
Hoàng, Ngọc Hà
Keywords: Mô hình hoá
Bộ quan sát tiệm cận
Hệ động lực
Ước lượng trạng thái
Điều khiển quá trình
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 1; Trang 144 - 148
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8284
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UocLuongTrangThai.TT.pdfTóm tắt90.87 kBAdobe PDFView/Open
UocLuongTrangThai.TV.pdfNội dung350.44 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.