Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8282
Title: Giáo trình luật thương mại quốc tế
Authors: Trần, Thị Hòa Bình, TS.
Trần, Văn Nam, TS.
Keywords: Thương mại quốc tế
Luật thương mại quốc tế
Giáo trình
Issue Date: 2005
Publisher: Lao động - Xã hội, Hà Nội
Description: Sách; TS.Trần Thị Hòa Bình - TS.Trần Văn Nam đồng chủ biên; 457 trang.
Table of contents: Chương I.Tổng quan về luật thương mại quốc tế; Chương II.Các thiết chế điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế. Chương III.Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8282
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhLuatThuongMai.TT.pdfMục lục354.79 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhLuatThuongMai.TV.pdfNội dung12.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.