Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8281
Title: Giáo trình luật hợp đồng thương mại quốc tế
Authors: Nguyễn, Văn Luyện, PGS.TS.
Lê, Thị Bích Thọ, TS.
Dương, Anh Sơn, TS.
Keywords: Hợp đồng thương mại quốc tế
Luật hợp đồng
Giáo trình
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Description: Sách; 349 trang.
Table of contents: Chương I.Khái quát hợp đồng thương mại quốc tế; Chương II. Ký kết và điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế; Chương III. Các biện pháp chế tài do vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8281
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhLuatHopDongThuongMaiQuocTe.TT.pdfMục lục609.32 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhLuatHopDongThuongMaiQuocTe.TV.pdfNội dung20.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.