Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8280
Title: Cẩm nang người tư vấn kinh doanh và đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
Authors: Lê, Văn Thủy
Keywords: Đầu tư chứng khoán
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Tài chính, Hà Nội
Description: Sách; Lê Văn Thủy biên soạn; 337 trang.
Table of contents: Phần I.Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam; Phần II. Kỹ năng phân tích đầu tư chứng khoán; Phần III.Các giải pháp kỹ thuật chơi chứng khoán và một số kinh nghiệm.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8280
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CamNangNguoiTuVanKinhDoanh.TT.pdfMục lục1.34 MBAdobe PDFView/Open
CamNangNguoiTuVanKinhDoanh.TV.pdfNội dung30.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.