Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8257
Title: Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng chính phủ điện tử của người dân tại thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Factors affecting intention of using E-government of citizens in Danang city
Authors: Lê, Văn Huy
Trần, Lê Uyển Nhi
Keywords: Chính phủ điện tử
Đà Nẵng
Chất lượng dịch vụ
Niềm tin
Cảm nhận sự thích thú
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2(123).2018; Trang 46 - 49
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8257
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuNhungNhanToAnhHuong.TT.pdfTóm tắt134.14 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuNhungNhanToAnhHuong.TV.pdfNội dung1.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.