Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8252
Title: Sử dụng ngữ liệu thực làm tài liệu bổ sung để giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên ngành môi trường, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Using authentic materials as an additional source for teaching students of Environmental Engineering at University of Science and Technology - The University of Danang
Authors: Trần, Vũ Mai Yên
Huỳnh, Trúc Giang
Keywords: Ngữ liệu thực
Tiếng Anh chuyên ngành Môi trường
Giáo trình
Sự sáng tạo
Hoạt động
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2(123).2018; Trang 19 - 22
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8252
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SuDungNguLieuThuc.TT.pdfTóm tắt131.37 kBAdobe PDFView/Open
SuDungNguLieuThuc.TV.pdfNội dung927.19 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.