Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8248
Title: Thiết kế hệ thống điều khiển cửa tự động sử dụng công nghệ xử lý giọng nói và công nghệ xử lý ảnh
Other Titles: Designing an automatic door control system applying speech processing and image processing
Authors: Lê, Tiến Dũng
Trịnh, Ngọc Văn
Nguyễn, Văn Kiên
...
Keywords: Xử lý giọng nói
Xử lý hình ảnh
Hệ thống bảo mật
Nhận dạng khuôn mặt
Cửa thông minh
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 1; Trang 22 - 27.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8248
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThietKeHeThongDieuKhien.TT.pdfTóm tắt84.04 kBAdobe PDFView/Open
ThietKeHeThongDieuKhien.TV.pdfNội dung507.77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.