Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8233
Title: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng lò dầu truyền nhiệt đốt nhiên liệu kết hợp than đá và Biogas trong các nhà máy sản xuất tinh bột sắn xuất khẩu
Other Titles: Research on Designing, Manufacturing and Implementing the Thermal Oil Heater Co-firing Coal and Biogas in the Cassava Starch Manufacturers
Authors: Trần, Văn Vang, PGS.TS.
Trần, Thanh Sơn, GVC.TS.
Võ, Chí Chính, PGS.TS.
Thái, Ngọc Sơn, TS.
Phan, Quý Trà, GVC.TS.
Mã, Phước Hoàng, Th.S.
Keywords: Tinh bột sắn xuất khẩu
Công nghệ sản xuất tinh bột sắn
Lò dầu truyền nhiệt
Than đá
Biogas
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Báo cáo Tổng kết đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2014-01-18; 273 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8233
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVanVang.TT.pdfTóm tắt3.63 MBAdobe PDFView/Open
TranVanVang.TV.pdfToàn văn67.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
TranVanVang.SPUD.pdfSản phẩm ứng dụng12.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.