Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8224
Title: Úng dụng thiết bị chẩn đoán OBD II wifi để nghiên cứu tiêu hao nhiên liệu của ô tô trong điều kiện vận hành thực tế
Other Titles: An application of OBD II diagnostic to the study vehicle fuel consumption in real operating conditions
Authors: Lê, Văn Tụy
Phan, Minh Đức
Keywords: Thao tác lái xe
Ô tô số tự động
Thử trên đường
Suất tiêu hao nhiên liệu ô tô
Thiết bị chẩn đoán đa năng OBD II
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(122).2018; Trang 106 -109
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8224
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungThietBiChanDoan.TT.pdfTóm tắt136.76 kBAdobe PDFView/Open
UngDungThietBiChanDoan.TV.pdfNội dung534.66 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.