Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8223
Title: Các giải pháp quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở đào tạo sư phạm giai đoạn 2018-2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Other Titles: Solutions for restructuring the network of pedagogic institution for the period of 2018-2030 and vision to 2050
Authors: Nguyễn, Ngọc Vũ
Nguyễn, Bá Cần
Keywords: Cơ sở đào tạo sư phạm
Giai đoạn 2018-2030
Bồi dưỡng giáo viên
Giải pháp quy hoạch
Đổi mới công tác đào tạo
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2(123).2018; Trang 14 - 18
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8223
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CacGiaiPhapQuyHoachLaiMangLuoi.TT.pdfTóm tắt135.05 kBAdobe PDFView/Open
CacGiaiPhapQuyHoachLaiMangLuoi.TV.pdfNội dung1.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.