Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8218
Title: Từ vay mượn tiếng Anh trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Nga
Other Titles: Borrowed words from the English language in Russian media
Authors: Trần, Thị Khánh Vy
Keywords: Từ vay mượn
Hệ thống ngôn ngữ
Mối quan hệ trực tiếp
Sự chuyển đổi ngữ nghĩa
Tiếng nước ngoài
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(113). 2017; Trang 68 - 72.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8218
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TuVayMuonTiengAnh.TT.pdfTóm tắt83.24 kBAdobe PDFView/Open
TuVayMuonTiengAnh.TV.pdfNội dung377.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.