Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8217
Title: Tác động của đầu tư công tới tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi
Other Titles: Impact of public investment on the economic growth of Quang Ngai
Authors: Nguyễn, Viết Vy
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Đầu tư công
Đầu tư tư nhân
Phân bổ và sử dụng vốn đầu tư
Tác động của đầu tư
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(113). 2017; Trang 117 - 122.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8217
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TacDongCuaDauTuCong.TT.pdfTóm tắt76.78 kBAdobe PDFView/Open
TacDongCuaDauTuCong.TV.pdfNội dung393.08 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.