Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8213
Title: Phát triển nhà ở đô thị, nhìn từ phía cung nhà ở
Other Titles: Housing urban development, the view from the supply
Authors: Nguyễn, Khánh Bình
Keywords: Nhà ở đô thị
Cung nhà ở
Mô hình VECM
Mô hình VAR
Giá nhà ở
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(113). 2017; Trang 1 - 5.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8213
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhatTrienNhaO.TT.pdfTóm tắt81.71 kBAdobe PDFView/Open
PhatTrienNhaO.TV.pdfNội dung421.13 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.