Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8191
Title: Mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Other Titles: The extent of disclosure in annual financial reports of banking companies: the case of Vietnam
Authors: Nguyễn, Hoàng
Đỗ, Sông Hương
Keywords: Việt Nam
Công bố thông tin tài chính
Chỉ số công bố thông tin
Báo cáo tài chính
Sự minh bạch
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(113). 2017; Trang 73 - 77.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8191
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MucDoCongBoThongTin.TT.pdfTóm tắt81.72 kBAdobe PDFView/Open
MucDoCongBoThongTin.TV.pdfNội dung350.38 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.