Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8171
Title: Nghiên cứu nhân giống và cải thiện qui trình nuôi trồng nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) nhằm hỗ trợ chương trình phát triển nông thôn mới tại Đà Nẵng
Other Titles: Study on Breeding and Improving the Cultivation of Lingzhi Mushroom (Ganoderma Lucidum) to Support the New Rural Development Program in Danang City
Authors: Lê, Lý Thùy Trâm
Võ, Công Tuấn
Phạm, Thị Kim Thảo
Keywords: Nấm linh chi
Nhân giống
Ganoderma Lucidum
Chương trình Phát triển nông thôn mới
Đà Nẵng
Issue Date: 2016-09
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: Đ2015-02-138; 101 trang.
Table of contents: Chương 1 Tổng quan tài liệu; Chương 2 Vật liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương 3 Kết quả và thảo luận
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8171
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeLyThuyTram.TT.pdfTóm tắt3.99 MBAdobe PDFView/Open
LeLyThuyTram.TV.pdfToàn văn4.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.