Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8168
Title: Góp phần nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ siêu thị bán lẻ
Other Titles: A study of factors affecting retailing supermarket service quality
Authors: Đặng, Văn Mỹ
Keywords: Siêu thị
Bán lẻ
Dịch vụ
Hàng hóa
Siêu thị bán lẻ
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(113). 2017; Trang 84 - 89.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8168
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GopPhanNghienCuu.TT.pdfTóm tắt80.33 kBAdobe PDFView/Open
GopPhanNghienCuu.TV.pdfNội dung310.82 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.