Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8167
Title: Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát - điều khiển từ xa cho lưới phân phối điện hạ áp
Other Titles: Research and design remote monitoring - control systems for lower voltage distribution grid
Authors: Lê, Xuân Sanh
Trần, Vũ Kiên
Keywords: Đo lường giám sát hạ áp
Hệ thống quản lý điện năng
Lưới điện phân phối
Tủ phân phối
Tự động hóa lưới điện phân phối
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(122).2018; Trang 71 - 75
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8167
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuThietKeHeThong.TT.pdfTóm tắt138.47 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuThietKeHeThong.TV.pdfNội dung537.96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.